Ontstaan

We schrijven begin 1968. E.H. Frans Vercaemert zocht enkele bereidwillige ouders die wilden instaan voor en meewerken aan een ontspanningsgelegenheid voor de jeugd. Het doel was nieuwe vormen van ontspanning zoeken vermits het Patronaat niet meer in was en de jongeren  enkel ontspanning konden vinden in commerciële uitbatingen.

Al vlug werden genoeg bereidwillige handen gevonden, Het oude patronaatsgebouw of jongelingenkring werd in een nieuw fleurig kleedje gestoken en….Op zondag 10 maart 1968 werd “De Tap” boven de doopvont gehouden.

Van meetaf aan kende het initiatief succes en wekelijks kwamen 150 tot 200 jongeren, jongens en meisjes, er hun zondagavond doorbrengen terwijl de ouders een oogje in het zeil hielden. Er werd gestart onder de benaming “Parochiale Familieclub”, een ontspanningsplaats voor jong en oud in echte familiestijl. Later werd de naam gewijzigd in “Familiale Jeugdclub” of eenvoudigweg “Jeugdclub den Tap”.

Er werd gepoogd een sfeer te scheppen waar jongeren zich kunnen thuis voelen en in ontmoeting komen met andere jonge mensen en leeftijdsgenoten. Er werd de jeugd de kans geboden om te experimenteren, een vrije keuze te hebben en initiatief te nemen.